Hỗ trợ làm 7 nhà mái ấm và trao 180 suất quà dịp “Tết Sum vầy”

LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 7 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ huyện Vũ Quang tổ chức. Ảnh: XH.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 7 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ huyện Vũ Quang tổ chức. Ảnh: XH.
LĐLĐ Hà Tĩnh trao hỗ trợ làm 7 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ huyện Vũ Quang tổ chức. Ảnh: XH.
Lên top