Hải Phòng: Không có việc công nhân Cty Maple bị ngất do thiếu cơm trưa

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về việc công nhân ngất do thiếu cơm trưa. Ảnh CTV
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về việc công nhân ngất do thiếu cơm trưa. Ảnh CTV
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về việc công nhân ngất do thiếu cơm trưa. Ảnh CTV
Lên top