Giảm đóng 1.060 tỉ đồng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động

Doanh nghiệp được giảm mức đóng (bằng 0%) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương
Doanh nghiệp được giảm mức đóng (bằng 0%) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương
Doanh nghiệp được giảm mức đóng (bằng 0%) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương
Lên top