Đồng Nai kiểm tra liên ngành doanh nghiệp có nhiều nguy cơ tai nạn lao động

Đoàn công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sao Mai
Đoàn công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sao Mai
Đoàn công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sao Mai
Lên top