LĐLĐ TP.HUẾ:

Gần 2.000 lượt đoàn viên được hỗ trợ từ ATM gạo và "Gian hàng 0 đồng"

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ chường trình ATM gạo và "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: LĐ.
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ chường trình ATM gạo và "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: LĐ.
Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ chường trình ATM gạo và "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: LĐ.
Lên top