Chủ nhân "ATM gạo" tại TPHCM: Sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật cho các địa phương

Lên top