LĐLĐ TP.HUẾ:

Hàng trăm đoàn viên tham gia khắc phục hậu quả bão số 5

Hàng trăm đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ Huế chung tay khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: CĐ.
Hàng trăm đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ Huế chung tay khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: CĐ.
Hàng trăm đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô, xe thồ Huế chung tay khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: CĐ.
Lên top