Đối thoại về chính sách pháp luật BHXH với 186 doanh nghiệp

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh - trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: Phạm Báu
Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh - trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: Phạm Báu
Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh - trao bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: Phạm Báu
Lên top