Đối thoại để nắm bắt nguyện vọng của người lao động

Được đảm bảo quyền lợi, người lao động tại TCty Ba Son yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị. Ảnh: P.V
Được đảm bảo quyền lợi, người lao động tại TCty Ba Son yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị. Ảnh: P.V
Được đảm bảo quyền lợi, người lao động tại TCty Ba Son yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị. Ảnh: P.V
Lên top