Đổi mới truyền thông trong hoạt động Công đoàn

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - khai mạc tập huấn. Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - khai mạc tập huấn. Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - khai mạc tập huấn. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top