LĐLĐ huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn):

Doanh nghiệp khó khăn càng cần có công đoàn

Người lao động thuộc Chi nhánh Cty Cổ phần Thương mại và Phát triển nền móng Hồ Bắc Bắc Kạn rời xưởng sau ngày làm việc. Ảnh: CĐCTY
Người lao động thuộc Chi nhánh Cty Cổ phần Thương mại và Phát triển nền móng Hồ Bắc Bắc Kạn rời xưởng sau ngày làm việc. Ảnh: CĐCTY
Người lao động thuộc Chi nhánh Cty Cổ phần Thương mại và Phát triển nền móng Hồ Bắc Bắc Kạn rời xưởng sau ngày làm việc. Ảnh: CĐCTY