Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hương Khê tham gia hiến máu tình nguyện

Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh bắt tay động viên cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh bắt tay động viên cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh bắt tay động viên cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện.
Lên top