Gần 500 CNVCLĐ hiến máu nhân đạo trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

Người lao động hiến máu sáng 17.2. Ảnh Nam Dương
Người lao động hiến máu sáng 17.2. Ảnh Nam Dương
Người lao động hiến máu sáng 17.2. Ảnh Nam Dương
Lên top