Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng lương bao nhiêu?

Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được hưởng 400% lương. Ảnh: LDO.
Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được hưởng 400% lương. Ảnh: LDO.
Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được hưởng 400% lương. Ảnh: LDO.
Lên top