Để có được niềm tin yêu của người lao động và người sử dụng lao động

Ban chấp hành CĐCS tổ chức sinh nhật cho đoàn viên. Ảnh Đức Thiêm
Ban chấp hành CĐCS tổ chức sinh nhật cho đoàn viên. Ảnh Đức Thiêm
Ban chấp hành CĐCS tổ chức sinh nhật cho đoàn viên. Ảnh Đức Thiêm
Lên top