Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đồng chí Trần Văn Lý, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: P.L
Đồng chí Trần Văn Lý, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: P.L
Đồng chí Trần Văn Lý, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: P.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM