Đảm bảo hành lang pháp lý cho Công đoàn hoạt động

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: H.N
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: H.N
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: H.N
Lên top