Đại hội CĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Chăm lo toàn diện cho đoàn viên và người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: PV
Lên top