Đà Nẵng mở điểm bán hàng giá ưu đãi lần thứ 3

Trong ngày mở bán đầu tiên các gian hàng đã thu hút công nhân lao động tham quan, mua sắm
Trong ngày mở bán đầu tiên các gian hàng đã thu hút công nhân lao động tham quan, mua sắm
Trong ngày mở bán đầu tiên các gian hàng đã thu hút công nhân lao động tham quan, mua sắm
Lên top