Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công trình tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma: Họa sĩ đấu giá tranh để góp sức xây dựng