Công nhân viên chức lao động quận Tây Hồ hiến 460 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu của tại Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng GIZA Việt Nam. Ảnh: LĐLĐHN
Ngày hội hiến máu của tại Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng GIZA Việt Nam. Ảnh: LĐLĐHN
Ngày hội hiến máu của tại Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng GIZA Việt Nam. Ảnh: LĐLĐHN
Lên top