Tăng cường phòng dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người lao động

CĐCS Công ty Quốc tế Phong Phú lắp  máy khử khuẩn tay tự động tại vị trí dưới máy chấm công để người lao động luôn nhớ sử dụng để phòng, chống COVID-19. Ảnh: CĐ DMVN
CĐCS Công ty Quốc tế Phong Phú lắp máy khử khuẩn tay tự động tại vị trí dưới máy chấm công để người lao động luôn nhớ sử dụng để phòng, chống COVID-19. Ảnh: CĐ DMVN
CĐCS Công ty Quốc tế Phong Phú lắp máy khử khuẩn tay tự động tại vị trí dưới máy chấm công để người lao động luôn nhớ sử dụng để phòng, chống COVID-19. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top