Công đoàn tổ chức dạy bơi cho con cán bộ công nhân viên

12 học sinh xuất sắc được trao phần thưởng.
12 học sinh xuất sắc được trao phần thưởng.
12 học sinh xuất sắc được trao phần thưởng.
Lên top