Công đoàn tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc, cốt lõi của NLĐ

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai ngày 8.12. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai ngày 8.12. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới hoạt động công đoàn tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai ngày 8.12. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top