Dự án Sen Việt Nhơn Trạch – Tạm ứng rồi hứa gần 10 năm chưa thực hiện

Cảnh người dân sống tạm bợ khi dự án gần 10 năm hoang hóa. Ảnh BT
Cảnh người dân sống tạm bợ khi dự án gần 10 năm hoang hóa. Ảnh BT
Cảnh người dân sống tạm bợ khi dự án gần 10 năm hoang hóa. Ảnh BT
Lên top