Công đoàn ngành Giáo dục chia sẻ,thăm hỏi giáo viên vùng cao

Công đoàn giáo dục Việt Nam đến thăm hỏi, động viên giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: N.T
Công đoàn giáo dục Việt Nam đến thăm hỏi, động viên giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: N.T
Công đoàn giáo dục Việt Nam đến thăm hỏi, động viên giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ảnh: N.T
Lên top