Công đoàn Ngân hàng VN lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Đại hội VI

Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN Nguyễn Văn Tân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CĐNHVN)
Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN Nguyễn Văn Tân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CĐNHVN)
Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN Nguyễn Văn Tân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CĐNHVN)
Lên top