Công đoàn Đồng Nai về miền Trung trao 1,5 tỷ đồng cho người dân vùng bão

Trao quà cho người dân TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Trao quà cho người dân TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Trao quà cho người dân TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh