Công đoàn Dầu khí VN tập trung triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc - Ảnh : Ngọc Tiến.
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc - Ảnh : Ngọc Tiến.
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc - Ảnh : Ngọc Tiến.
Lên top