Công đoàn CN Hóa chất VN: Thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ nhân dịp 27.7

Chủ tịch Công đoàn CN Hóa chất VN Vũ Tiến Dũng (bìa trái) tặng quà cho thương binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Chủ tịch Công đoàn CN Hóa chất VN Vũ Tiến Dũng (bìa trái) tặng quà cho thương binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Chủ tịch Công đoàn CN Hóa chất VN Vũ Tiến Dũng (bìa trái) tặng quà cho thương binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM