Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh với giải pháp thu kinh phí công đoàn

Cán bộ CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền thu kinh phí Công đoàn tại Công ty TNHH Vạn Thái An. Ảnh: CĐ
Cán bộ CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền thu kinh phí Công đoàn tại Công ty TNHH Vạn Thái An. Ảnh: CĐ
Cán bộ CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền thu kinh phí Công đoàn tại Công ty TNHH Vạn Thái An. Ảnh: CĐ
Lên top