Ấn tượng hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh năm 2019

Đồng chí Lê Đình Sơn – UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh – UV BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (trái) vinh danh doanh nghiệp vì người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Lê Đình Sơn – UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh – UV BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (trái) vinh danh doanh nghiệp vì người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: Trần Tuấn
Đồng chí Lê Đình Sơn – UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh – UV BCH Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh (trái) vinh danh doanh nghiệp vì người lao động dịp Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top