LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Nghiệp đoàn nghề cá

Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu tại cuộc làm việc
Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu tại cuộc làm việc
Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu tại cuộc làm việc
Lên top