Công Đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh: Phấn đấu kết nạp mới 15.000 công đoàn viên

Ra mắt Ban chấp hành CĐ Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (2017-2022). Ảnh: T.N.D
Ra mắt Ban chấp hành CĐ Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (2017-2022). Ảnh: T.N.D