Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Đồng chí Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường