Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: Người dành nhiều tình cảm cho công nhân khó khăn