Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: Người dành nhiều tình cảm cho công nhân khó khăn