Cô công nhân có “bàn tay vàng” và “tấm lòng vàng”

Bà Lê Thanh Tiền (ngoài cùng bên phải) trao khen thưởng cho công nhân Nguyễn Thị Tú Hảo. Ảnh: K.Q
Bà Lê Thanh Tiền (ngoài cùng bên phải) trao khen thưởng cho công nhân Nguyễn Thị Tú Hảo. Ảnh: K.Q
Bà Lê Thanh Tiền (ngoài cùng bên phải) trao khen thưởng cho công nhân Nguyễn Thị Tú Hảo. Ảnh: K.Q
Lên top