CNVCLĐ ngành GTVT chung tay xây dựng văn hoá giao thông

Cán bộ, lãnh đạo ngành GTVT phát tờ rơi, sổ tay luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.
Cán bộ, lãnh đạo ngành GTVT phát tờ rơi, sổ tay luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.
Cán bộ, lãnh đạo ngành GTVT phát tờ rơi, sổ tay luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.
Lên top