CNLĐ mong có khu thể thao, nơi vui chơi giải trí cuối tuần