Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo tháo gỡ cho LĐLĐ các tỉnh. Ảnh Đình Văn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo tháo gỡ cho LĐLĐ các tỉnh. Ảnh Đình Văn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo tháo gỡ cho LĐLĐ các tỉnh. Ảnh Đình Văn.