Tổng LĐLĐVN: Xét duyệt thuyết minh 4 đề tài liên quan đến người lao động

Th.S. Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài (thứ ba, từ phải sang, hàng đối diện) chủ trì buổi xét duyệt. Ảnh: Xuân Trường
Th.S. Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài (thứ ba, từ phải sang, hàng đối diện) chủ trì buổi xét duyệt. Ảnh: Xuân Trường
Th.S. Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài (thứ ba, từ phải sang, hàng đối diện) chủ trì buổi xét duyệt. Ảnh: Xuân Trường