Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc VN (18.11.1930-18.11.2017):

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Hoà 15 triệu đồng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tặng Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Hoà 15 triệu đồng. Ảnh: L.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tặng Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Hoà 15 triệu đồng. Ảnh: L.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã tặng Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Hoà 15 triệu đồng. Ảnh: L.H