Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trong buổi làm việc với LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trong buổi làm việc với LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trong buổi làm việc với LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Lên top