Chủ tịch Bùi Văn Cường động viên 2.800 NLĐ ở VAECO làm việc xuyên Tết

Gần 100% CB-CNVLĐ của VAECO sẽ làm việc xuyên Tết
Gần 100% CB-CNVLĐ của VAECO sẽ làm việc xuyên Tết
Gần 100% CB-CNVLĐ của VAECO sẽ làm việc xuyên Tết
Lên top