Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: “Chúng tôi yên tâm vì có Công đoàn”

Phạm Minh Hiếu tranh thủ ngày nghỉ xuống thư viện ký túc xá Cty đọc sách. Ảnh: T.E.A
Phạm Minh Hiếu tranh thủ ngày nghỉ xuống thư viện ký túc xá Cty đọc sách. Ảnh: T.E.A
Phạm Minh Hiếu tranh thủ ngày nghỉ xuống thư viện ký túc xá Cty đọc sách. Ảnh: T.E.A
Lên top