LĐLĐ tỉnh Đắk Nông:

Chăm lo đời sống thiết thân người lao động

Đại biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị trường học Đắk Nông, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: LĐLĐ Đắc Nông.
Đại biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị trường học Đắk Nông, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: LĐLĐ Đắc Nông.