CĐ Viên chức tỉnh Cao Bằng tổ chức tốt phong trào thi đua và chăm lo đoàn viên

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Trần Công Huân phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Trần Công Huân phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Trần Công Huân phát biểu tại hội nghị.
Lên top