CĐ Giáo dục VN: Hỗ trợ các gia đình giáo viên ở Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (thứ hai, từ phải sang) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình thầy Nguyễn Văn Tú. Ảnh: Minh Phong - GDTĐ
Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (thứ hai, từ phải sang) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình thầy Nguyễn Văn Tú. Ảnh: Minh Phong - GDTĐ
Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (thứ hai, từ phải sang) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình thầy Nguyễn Văn Tú. Ảnh: Minh Phong - GDTĐ
Lên top