CĐ Giáo dục Hải Phòng: 110 nữ nhà giáo "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"

Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng biểu dương nữ nhà giáo "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà". Ảnh LH
Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng biểu dương nữ nhà giáo "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà". Ảnh LH
Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng biểu dương nữ nhà giáo "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà". Ảnh LH
Lên top