LĐLĐ Hải Phòng: Biểu dương 90 nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam bởi thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam bởi thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ. Ảnh MD
Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam bởi thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ. Ảnh MD
Lên top